2222

Η Universal Certification Solutions – UNICERT είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθ. 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ και κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δημόσιο και διαγωνισμούς Α.Σ.Ε.Π.

Είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 7 περιγράµµατα), ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – µελών της Ε.Α. (European Cooperation for Accreditation).

Η UNICERT στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφερομένου Επιπλέον των παραπάνω, εγκαινιάζουμε συνεργασίες και δίνουμε νέα προοπτική στο δίκτυό µας µε:

Την προώθηση κατά αποκλειστικότητα σε Ελλάδα και Βαλκάνια των Προπτυχιακών – Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων τουΠανεπιστημίου Frederick Κύπρου δια ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, αναγνωρισμένων από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., Την προώθηση πιστοποιητικών Αγγλικής Γλώσσας αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία των PTEGENERAL και PTE ACADEMIC (awarded by Edexcel) στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και PTE ACADEMIC στην Ελλάδα. Τη συνεργασία με την Express Publishing – International Vocational English για την παροχή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας στα Ειδικά-Επαγγελματικά Αγγλικά, εγκεκριμένων από το University of Greenwich για δεκάδες επαγγελματικές δραστηριότητες. Τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Γιατί παρέχει:

  • Ευρύ φάσμα προγραμμάτων σπουδών.
  • Στήριξη όπου και όποτε χρειάζεται.
  • Μάθηση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών.
  • Εκπαίδευση υψηλού ποιοτικού επιπέδου και αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης μέσω πλατφόρμας.
  • Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, που απαρτίζεται από επιστήμονες που διακρίθηκαν σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Υπόλοιπης Ευρώπης, των ΗΠΑ και άλλων χωρών με πολύχρονη διδακτική πείρα.
  • Δωρεάν πρόσβαση σε ψηφιακή βιβλιοθήκη.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα από τον ΔΟΑΤΑΠ, www.doatap.gr, ως Ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει ως ισότιμα προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ( Ν.3328/2005).

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν έξι Σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Έχει έδρα τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα λειτουργούν και στο παράρτημα του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό. Οι επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Μέσω της Unicert και του δίκτυο συνεργατών της, παρέχονται στους φοιτητές άρτια ανθρωποκεντρική υποστήριξη, ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των διδάκτρων (εξόφληση έως 34 ισόποσες μηνιαίες δόσεις) και δυνατότητα εξετάσεων και στους 52 νομούς της Ελλάδας. Επιπλέον, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής που εφαρμόζεται από την Εταιρία και δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα, προσφέρονται σε κάθε υποψήφιο ενδιαφερόμενο πληθώρα συμπληρωματικών παροχών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε απευθείας με κάποιον από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους της Unicert είτε με κάποιο από τα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα του δικτύου συνεργατών της.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όσοι φοιτητές γράφτηκαν στο μεταπτυχιακό ως και την 10/3/2016 δεν κάνουν πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως για όσους εγγράφονται από την 11/3/2016.

Σύμφωνα με την από 18/3/2016 του ΔΟΑΤΑΠ προβλέπεται πρακτική άσκηση μόνο για το DL Ειδική Εκπαίδευση. Για το τόπο διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση πριν τον Αύγουστο του 2016.

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο. Για τους προπτυχιακούς τίτλους δίνονται εξετάσεις (εφόσον απαιτείται) σε μαθήματα που ορίζει ο ΔΟΑΤΑΠ.

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

elGreek
en_GBEnglish elGreek